_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/19/2017

Ο ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 19ην Σεπτεμβρίου, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Igor Yakimchuk καί Πρεσβυτέρου κ. Anatoly Churyakov, στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου  εκδόθηκε το ακόλουθο ανακοινωθέν για τη συνάντηση: 
Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποίησε την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, που συνοδευόταν από τον Πρωθιερέα Ίγκορ Yakimchuk και τον Πρεσβύτερο Aνατόλιο Churyakov, στελέχη του ΤΕΕΣ, έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, στην οποία παρέστησαν οι Μητροπολίτες Γαλλίας Εμμανουήλ και Σμύρνης Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ μετέφερε την πρόσκληση του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου να τιμήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Μόσχα την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου για την επέτειο της συμπλήρωσης 100 ετών από την Οκτωβριανή Επανάσταση, την έναρξη των διωγμών κατά της Εκκλησίας, την σύγκληση της Συνόδου του 1917 και την αποκατάσταση του Πατριαρχικού θεσμού ύστερα από 200 χρόνια καταργήσεώς του. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ και είπε ότι το θέμα της ανταποκρίσεώς του είναι υπό μελέτη, καθώς συζητήθηκε και στην τελευταία συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Ακόμη, οι δύο πλευρές συζήτησαν διεξοδικά το θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, καθώς και άλλα διμερή και διορθόδοξα θέματα.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίναν Κοψίδα, Συγγραφέα, ἐκ Παρισίων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπάραλην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς μνηστῆς του Εὐγεν. δίδος Δήμητρας Δραγοτενλῆ, ἐκζητήσαντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σαββάκην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Βορείου Ἑλλάδος, καί κ. Ἰωάννην Σταύρου, ἐκτελεστικόν Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, τόν ὁποῖον συνεχάρη καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀνυψώσει του εἰς Ἄρχοντα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων.

Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΛΟΓΟΣ 
ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
 ΕΝ Τῼ Ι. ΝΑῼ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΡΑΘΙΟΥ 
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
(6.8.1017) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Σήμερον δὲν θὰ Σᾶς ὁμιλήσω πάλιν περὶ τῆς Μεταμορφώσεως, ἀλλὰ περὶ τῆς ὑγείας -ἡ ὁποία ἔχει θεραπευτικὰ καὶ ἄρα "μεταμορφωτικά" καὶ "παραμορφωτικά" τινα στοιχεῖα- τοῦ πολυτιμοτέρου πάντοτε θείου δωρήματος τούτου διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ ἐξ ἀφορμῆς τῆς πρὸ ὀλίγου διαγενομένης ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ. 
Εὐθὺς δὲ ἐξ ἀρχῆς θέλω νὰ Σᾶς διαβιβάσω τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου καὶ νὰ εὐχαριστήσω τὸν ἀδελφὸν ἅγιον Καλαβρύτων Ἀμβρόσιον διὰ τὴν διαχρονικὴν ἀγάπην του. 
Ὁ πατὴρ τῆς Ἰατρικῆς Ἱπποκράτης ἔλεγεν, ὅτι ἐκ τῶν τροφῶν ἐξαρτᾶται καὶ ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Πρὸ ἡμερῶν ἐμελέτησα ἓν νέον βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον: "Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τρώγει"1. Εἰς αὐτὸ ὁ συγγραφεὺς ἄρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἄνθρωποι ἔζων ἐκ τοῦ κυνηγίου. Καὶ αὐτοὶ δὲν ἐγνώριζον τὰς ἀσθενείας τῆς ραχίτιδος, τοῦ σκορβούτου (ἔλλειψις τῶν βιταμινῶν D καὶ C), τὴν ἀναιμίαν, τὰς ἐπιδημικὰς νόσους ὅπως τὴν λέπραν, τὴν φυματίωσιν καὶ τὴν ἐλονοσίαν...., τὴν πολλάκις παραμορφωτικὴν ἀρθρίτιδα, καὶ δὲν εἶχον προβλήματα ὀδόντων. Βεβαίως ἔζων μόνον 26 ἔτη γενικῶς. Ἀργότερον ὅμως μὲ τὴν στροφὴν πρὸς τὴν γεωργίαν, ὅτε δηλαδὴ ἔγιναν ἀγρόται καὶ ηὐξήθη μεγάλως ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς, ἤρχισαν πολλαὶ ἀσθένειαι νὰ ταλαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἔζων μόνον 19 ἔτη κατὰ μέσον ὅρον. Καὶ ὅλοι ἐζήτουν βοήθειαν ἐκ τῆς Ἰατρικῆς, ἡ ὁποία ἤρχισεν νὰ ἀναπτύσσεται βαθμιαίως ὅπως εἰς τὰ περίφημα Ἀσκληπιεῖα τῆς ἀρχαιότητος, ὅπου οἱ ἱερεῖς ἐφήρμοζον διαφόρους "μεθόδους" ὑπνώσεως, λουτρῶν κ.ἄ. διὰ τὴν θεραπείαν τῶν πασχόντων. Πολὺ ἀργότερον καὶ δὴ σήμερον, ἤρχισεν ἡ ἰατρικὴ νά "θαυματουργεῖ" μὲ τὰς ποικίλας θεραπείας καὶ ἐπεμβάσεις προϊούσης κυρίως τῆς διαγνωστικῆς. Ηὐξήθησαν οἱ ἰατροὶ μὲ πλείστας εἰδικότητας, τὰ κρατικὰ καὶ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα καὶ αἱ κλινικαὶ καθὼς καὶ ἡ "ἀπάνθρωπος" καὶ ἀντι-Ἱπποκρατικὴ ἐμπορευματοποίησις τῶν φαρμάκων καὶ τῆς Ἰατρικῆς. Ἐνεφανίσθησαν νέα προβλήματα καὶ ἐπιστῆμαι τῆς εὐγονικῆς, τῶν μεταμοσχεύσεων, τῆς βιοηθικῆς, τῆς εὐθανασίας κ.ἄ.
Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶχεν τοὺς ἰατρούς αὐτῆς Ἁγίους ὅπως τὸν Λουκᾶν, τοὺς ἀναργύρους Κοσμᾶν καὶ Δαμιανόν, Κύρον καὶ Ἰωάννην, Παντελεήμονα καὶ Ἑρμόλαον καὶ ἄλλους, νεωστὶ δὲ τὸν Λουκᾶν Συμφερουπόλεως τὸν μάρτυρα. 
Σήμερον μάλιστα ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου κινδυνεύει ἔτι μᾶλλον, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ -ἓξ δισεκατομμύρια- καὶ κατὰ συνέπειαν τὴν ἀλόγιστον χρῆσιν τῶν φυτοφαρμάκων καὶ τῶν μεταλλαγμένων, τῆς ραδιενεργείας, τῆς μολύνσεως τῆς γῆς, τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος καὶ γενικότερον τοῦ περιβάλλοντος. 
Πολὺ ὅμως χειρότεραι ἀπὸ τὰς σωματικὰς ἀσθενείας ἀπεδείχθησαν αἱ διαρκῶς δυστυχῶς αὐξανόμεναι ψυχικαὶ τοιαῦται, καθ' ὅτι αἱ ἄνθρωποι συνεχῶς "βομβαρδίζονται" ἀπὸ ποικίλας πλευράς: Τὰ ΜΜΕ, τὰς ἀτελευτήτους διασκέψεις, τοὺς ὀλεθρίους πολέμους, τὴν ἐπάρατον καὶ νεοφανῆ παγκόσμιον τρομοκρατίαν, ἀπότοκον τῆς ἐλλείψεως τῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης, συναλληλίας καὶ ἀγάπης, καὶ τὴν πολιτικὴν βίαν, πράγματα τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἐν πολλοῖς μεθοδευμένην φθορὰν τῆς ψυχικῆς ἠρεμίας, τὸ ἄγχος, καὶ τὸ χειρότερον τήν "προβατοποίησιν" τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς ἀπωλείας πάσης ὑγιοῦς σκέψεως. 
Πολλὰ δὲ ἐκ τῶν ἀνωτέρω προέρχονται συνήθως ὑπὸ ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν πρὸς τὴν θρησκείαν καὶ τὸν ἀνθρωπισμὸν καὶ προΐστανται οὗτοι οὐχὶ σπανίως εἰς διαφόρους θεσμούς, ὄντες ἄσχετοι πρὸς τὴν διοίκησιν ὅπως ἠθοποιοί, ἀθληταί, καλλιτέχναι, μὲ ψυχικὰ προβλήματα, μετριότητες, καθὼς καὶ ἐκμεταλλευταὶ τῆς θρησκείας, τοὺς ὁποίους ἐνδιαφέρει μόνον ἡ προβολή, αἱ προσωπικαὶ ἐπιδιώξεις καὶ τὰ συμφέροντά των, γινόμενοι μάλιστα οὐχὶ σπανίως, ὄργανα ἄλλων καταχθονίων δυνάμεων. 
Οὕτως εἰς τὰ Η.Π.Α. καὶ οὐχὶ μόνον, οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν εἰς τοὺς ψυχολόγους καὶ ψυχιάτρους, οἱ ὁποῖοι "φιορίζουν" ἐπαγγελματικῶς. 
Λυτρώσατε λοιπὸν ἡμᾶς ἰατροὶ καὶ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἀπὸ τῶν κατατρεχόντων ἡμᾶς σωματικῶν καὶ κυρίως ψυχικῶν νοσημάτων, τὰ ὁποῖα καθιστοῦν τὸν βίον ἡμῶν ἀβίωτον. Ἀμήν. 
 _______________________________________________ 
 1- T. Standage, Der Mensch ist, was er isst, Μάνχαïμ 2010.

ΜΝΗΜΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΗΡΑ

9/18/2017

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ίμβρου 
18 Σεπτεμβρίου 2017 
Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2017 – 2018, απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό στους εκπαιδευτικούς και μαθητές στο νησί μας, στα σχολεία της ομογένειας μας και σε ολόκληρη τη χώρα και τους ευχόμαστε μια καλή σχολική χρονιά. Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια υποδεχόμαστε στα σχολεία μας στην Ίμβρο, που βρίσκονται υπό τη σκέπη του Συνδέσμου μας, τους 38 μαθητές μας του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Εισερχόμαστε στη νέα χρονιά με ηρεμία και αυτοπεποίθηση καθώς έχουμε ολοκληρώσει όλες τις θεσμικές διαδικασίες ως προς τη λειτουργία των σχολείων μας. Επίσης με τις παρεμβάσεις μας τη χρονιά που πέρασε, καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό ζητήματα κοινωνικά, τεχνικά και υποδομών. Οι στόχοι κι αυτής της χρονιάς που ξεκινά είναι η προσφορά στους μαθητές μας μιας ποιοτικής και ανταγωνιστικής εκπαίδευσης για να συμβάλλουμε στη δημιουργία καλλιεργημένων πολιτών που συμβαδίζουν με την πολυπολιτισμική εποχή μας. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Υπουργείο Παιδείας και προσωπικά στον Υπουργό Παιδείας κ. İsmet Yılmaz, που είχε την ευγένεια και το ενδιαφέρον να επισκεφτεί το Δημοτικό μας σχολείο, στις τοπικές αρχές της Ίμβρου, στους Συλλόγους των Ιμβρίων στο εξωτερικό, στις κοινότητες μας στην Πόλη, στο Γραφείο Συντονισμού Εκπαίδευσης και στον επικεφαλής του κ. Σταύρο Γιωλτζόγλου, στους εθελοντές μας ,στους γονείς, στους κατοίκους του νησιού μας και σε όλους όσους μας στηρίζουν με πρώτο τον πνευματικό πατέρα των Σχολείων μας, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας. 
Παντελής Λάκης Βίγκας
Πρόεδρος 
Άννα Κουτσομάλλη 
Εκπρόσωπος Ιδρυτή Δημοτικού Σχολείου
Ιωακείμ Καμπουρόπουλος  
Εκπρόσωπος Ιδρυτή Γυμνασίου και Λυκείου


ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Σεπτέμβριος 2017)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἰταλίαν 
Πλήρως ἱκανοποιημένος ἐκ τῶν ἐπαφῶν Του ἐν Ἰταλίᾳ ἐπέστρεψεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐκ τῆς δεκαημέρου ἐπισκέψεώς Του εἰς αὐτήν, καθ᾽ἥν, ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ 25ου Οἰκουμενικοῦ Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Bose, τῇ συμμετοχῇ 200 καί πλέον συνέδρων, ὁμιλήσας περί τῆς φιλοξενίας ὡς δώρου τοῦ Θεοῦ κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. 
Παρέστη ἐπίσης καί ὡμίλησεν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος. Κατά τήν ἔναρξιν ἀνεγνώσθη καί Μήνυμα τῆς Α. Ἁ. τοῦ Πάπα, ἀναφερθέντος διά θερμῶν λόγων εἰς τήν παρουσίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Μετ᾽ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν εἰς τά περίχωρα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Bologna ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αὐτῆς Σεβ. κ. Ματθαίου Zuppi, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ἐνῶ τήν ἑπομένην ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zuppi, ἀνταποκρινόμενος εἰς σχετικήν παράκλησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἀνήγγειλεν ὅτι θά ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽ ἀυτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, κομίζων αὐτήν αὐτοπροσώπως εἰς Φανάριον. Συγκινητικαί ἦσαν αἱ συναντήσεις τοῦ Πατριάρχου ἀφ᾽ἑνός μέν μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀφ᾽ἑτέρου δέ μετά τῶν πολυπληθῶν μαθητῶν τοῦ Λυκείου Malpighi, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησε διά μακρῶν, συμβουλεύσας πατρικῶς τούς μέν διά τήν διακονίαν των ἐν τῇ σημερινῇ ἐκκοσμικευμένῃ κοινωνίᾳ, τούς δέ διά τάς σπουδάς των καί διά τήν προετοιμασίαν των διά τόν στίβον τῆς ζωῆς. Ἀκόμη, ὡμίλησε κατόπιν προσκλήσεως διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος ὡς προστασίας τῆς ζωῆς ἐνώπιον τῆς τοπικῆς Βουλῆς τῆς Ἐπαρχίας Emilia Romagna, ὡς καί ἐνώπιον τοῦ Ἱδρύματος θρησκευτικῶν ἐπιστημῶν «Ἰωάννης ΚΓ´», οἱ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὁποίου προσέφερον εἰς Αὐτόν τόν ἄρτι ἐκδοθέντα τόμον μέ τάς ἀποφάσεις τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἰς διαφόρους γλώσσας. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη καί τήν Ἱ. Μονήν Monte Sole, ἡ ἀδελφότης τῆς ὁποίας ἐπιτελεῖ σπουδαῖον ἐκδοτικόν ἔργον. Πλησίον τῆς Μονῆς ταύτης κατά τόν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον οἱ Ναζισταί ἐδολοφόνησαν ἐν ψυχρῷ περί τούς 80 ἀμάχους Ἰταλούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλά παιδία·εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος ὁ Πατριάρχης ἐδεήθη διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν των. 
Ἡ ὅλη ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος διεξήχθη ἐντός ἀτμοσφαίρας ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀμοιβαίας ἀγάπης καί ἐγκαρδιότητος, ἐξετιμήθη δέ μεγάλως τό περιεχόμενον τῶν ἅς ἐξεφώνησεν Αὕτη πολλῶν ὁμιλιῶν κατά τήν διάρκειάν της ὡς ἐνισχυτικόν τοῦ τε κλήρου καί τοῦ ποιμνίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Bologna, τήν ὁποίαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχεν ἐπισκεφθῆ καί πρό δωδεκαετίας ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ προκατόχου τοῦ Σεβ. κ. Zuppi. Τόν τάφον αὐτοῦ, κοιμηθέντος μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ἐπεσκέφθη ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί κατέθεσεν ἄνθη δεηθεῖσα ὑπέρ ἀναπαύσεώς του.


9/17/2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην ιστορική Εκκλησία της Παναγίας των Έξ Μαρμάρων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, στη νέα αίθουσα της Κοινότητας καλλιτεχνική εκδήλωση με μουσικούς από την ορχήστρα Kent της κρατικής τηλεόρασης. 
Την εκδήλωση οργάνωσε ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Υψωμαθείων.
Παραβρέθηκαν: ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της περιφέρειας Υψωμαθείων, οι κληρικοί της περιφέρειας και πολλοί ρωμιοί. 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17-9-2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 15ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς τήν Ἰταλίαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, 17ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μπαλίνου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ,καί πιστοί ἐκ Φωκίδος, Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μπαλίνου. Ἀκολούθως ὡμίλησε, σεπτῇ προτροπῇ, καί ὁ παρεπιδημῶν ἅγιος Φωκίδος, διατρανώσας τήν υἱϊκήν ἀφοσίωσιν καί τόν πηγαῖον σεβασμόν αὐτοῦ τε καί τοῦ ὑπ’ αὐτόν ποιμνίου πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειάν Του διά τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Μπαλίνου ἐπιτελούμενον ἔργον, καλωσορίσαντος καί αὖθις τούς ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος προσελθόντας εἰς τήν Πόλιν προσκυνητάς ὑπό τήν πεπνυμένην οἰακοστροφίαν τοῦ Ποιμενάρχου των καί ἐπιδαψιλεύσαντος πρός πάντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν Του. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Ἀναγνωστοπούλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη καί Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, Θεολόγου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. SergeyA. Gavrilov, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῶν καί Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Valery Pirogov, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ «Ἰνστιτούτου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἄθωνος», μετά συγγενῶν καί συνεργατῶν αὐτῶν, ἐκ Μόσχας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Βέργαδον, Καθηγητήν Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Τσιβιτζίογλου, Ὑπάλληλον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπηρετοῦντα ἐν Αὐστραλίᾳ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Kολαντζῆ καί Alin Elcömert, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 17ην Σεπτεμβρίου.

Ο ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτό: Yani Kayakoparan

Στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε σήμερα. Κυριακή μετά την Ύψωσιν (17-9-2017), στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας. 


9/16/2017

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ (ΦΩΤΟ)


Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, επί τη μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου Ευφημίας, της οποίας το ιερό λείψανο ευρίσκεται αποθησαυρισμένο στον Πατριαρχικό Ναό. 


ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα βρίσκεται στην Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας - Θράκης, στην Θεσσαλονίκη, για τον εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση της Ενώσεως. 
Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του ιδρύματος Πατερικών Μελετών και την Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου για τα 30χρονα της. 
Στις 5.30 μ.μ. ο Πατριάρχης θα μεταβεί στη Ρωμαϊκή Αγορά για τα εγκαίνια έκθεσης του φωτογράφου του Πατριαρχείου Νικολάου Μαγγίνα.
Η έκθεση έχει τίτλο: "Ο Πατριάρχης της αγάπης, της ειρήνης και του διαλόγου" και πραγματοποιείται με αφορμή την συμπλήρωση 25ετίας του Οικουμενικού Πατριάρχου στον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως (1991-2016). 
Θα διαρκέσει έως τις 30 Οκτωβρίου. 

9/15/2017

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Liceo Malpighi της Μπολόνια επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους (φωτό)

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Ρ/Καθολική Μοναστική Κοινότητα Monte Sole στη Μπολόνια (φωτό)

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ρ/Καθολική Ενορία Corpus Domini της Μπολόνια


Την Πέμπτη το βράδυ (14.9.2017) στην ρωμαιοκαθολική ενορία της πόλης Μπολόνια Corpus Domini πραγματοποιήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ενός λεπτού οικουμενική προσευχή μπροστά στο μνημειώδες μωσαϊκό του Marko Ivan Rupnick, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα. 
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στα ιταλικά. 
SALUTO 
DI SUA SANTITA’ 
K.K. BARTOLOMEO 
ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA 
E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE L’INCONTRO 
NELLA PARROCCHIA “CORPUS DOMINI” DI BOLOGNA 
(Bologna, 14 Settembre 2017) 

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ιταλίας και Μελίτης, K. Γεννάδιε, 
Vostra Eccellenza Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, 
Eminenze, Eccellenze, 
Reverendissimo Signor Parroco e Collaboratori, 
Figli amati nel Signore, 
“Ecco, che cosa è bello o che cosa da gioia, se non l’abitare dei fratelli insieme! Come unguento profumato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Perché là ha disposto il Signore la benedizione, la vita in eterno (Salmo 132). 
Questo Salmo introduce questa sera l’incontro con voi, Fratelli e Sorelle appartenenti a questa grande Parrocchia, intitolata al Corpus Domini, il Corpo del Signore e manifesta la nostra gioia di trovarci tra voi, tra fratelli in Cristo, per “fare festa”, in quanto – seguendo il Salmo – qui ha disposto la benedizione del Signore, la vita in eterno. Siamo giunti per la seconda volta a Bologna, su cortese invito del vostro Arcivescovo, l’amato nostro Fratello Matteo, dalla città di Costantino, sulle Rive del Bosforo, la odierna Istanbul, dove la Provvidenza Divina ci ha posto, da quasi ventisei anni, alla guida della Chiesa, sul Primo Trono della Chiesa Ortodossa, il Patriarcato Ecumenico, che presiede nella carità e nell’unità le Sante Chiese Ortodosse Locali. 


E con gioia abbiamo accolto l’invito a visitare questa parrocchia della Chiesa Locale, per rallegrarci della genuinità e della fraterna ospitalità dei suoi parrocchiani. Idealmente, abbracciando la Vostra Parrocchia, abbracciamo tutte le parrocchie di questa Diocesi, perché proprio nella Parrocchia, cellula della Chiesa locale, si compie e si attualizza l’insegnamento del nostro Maestro, il Signore Gesù Cristo, si annuncia il suo Lieto Messaggio e si celebrano i segni tangibili della sua mistica presenza tra noi, i Sacramenti e tra essi in modo particolare e centrale la celebrazione della Divina Eucarestia. Da questo deriva poi l’amore per i fratelli, la carità, senza la quale vana sarebbe la nostra fede. 
La centralità dell’Eucarestia è testimoniata anche dal titolo di questa Parrocchia, Corpus Domini. Questa festa liturgica è estranea alla Tradizione della Chiesa d’Oriente, pur tuttavia la importanza della celebrazione eucaristica è comune per i Cristiani d’Oriente e per quelli dell’Occidente. Sulla Divina Eucarestia e sull’annuncio della Sua Parola infatti si centra la nostra fede. 
La parrocchia può essere definita la prima cellula della Chiesa, in cui si vive la familiarità tra coloro che stanno appresso, nella etimologia, infatti il termine “parrocchia”, indica coloro che vivono vicino, dal greco παρά e οικέω, e quindi al pari della famiglia, essa diviene una Chiesa domestica, in cui la fraternità è centrale e la collaborazione tra il parroco, quale delegato del vescovo locale ed i fedeli, soprattutto con coloro che sono chiamati a coadiuvarlo, deve essere esemplare. 
Naturalmente, i compiti dei chierici e quelli dei laici sono diversi, seppure entrambi contribuiscono alla crescita spirituale e materiale della comunità. Da un lato i chierici sono chiamati principalmente a pensare alla salute dell’anima, ai bisogni spirituali dei parrocchiani, soprattutto nella celebrazione dei Santi Sacramenti. Il sacerdote infatti deve avere come esempio il Buon Pastore, così come afferma il Signore: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. (Gv 10, 11) … “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono” (Gv. 10, 27). Ma il parroco, come capo della parrocchia, deve essere anche modello per i propri parrocchiani, e un bell’esempio ce lo offre il Profeta Malachìa: “Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti.” (Mal. 2,7). I laici, ed in modo particolare il Consiglio Parrocchiale, devono aiutare il parroco ad affrontare anche le ovvie incombenze materiali, le opere caritatevoli, ma anche il catechismo, la manutenzione della Chiesa, e voi avete anche uno splendido Tempio del Signore, e tutto ciò che concorre a rendere la parrocchia attiva e solidale. La chiesa domestica, la parrocchia, è una famiglia dove vige armonia, amore ed unità e dove tutti portano a compimento i propri doveri ed i propri compiti con spirito di unità e nel dialogo reciproco. 


Fratelli e Sorelle nel Signore, 
Questa unità si regge su due importanti cardini: la Divina Eucarestia ed il Dialogo d’amore tra i propri membri. Per ogni cristiano la celebrazione del Corpo e Sangue del Signore, unitamente all’annuncio della Buona Novella, sono il fondamento della fede. Vivere continuamente la Pasqua del Signore, la sua passione, la crocifissione e la gloriosa Resurrezione significa partecipare alla Via, alla Verità e alla Vita che sono in Lui e solo in Lui. Nella Eucarestia viviamo Colui che è offerto e che si offre per noi, diventiamo partecipi con Lui. Scriveva a tal proposito San Ignazio di Antiochia: “spezzando un solo pane, che è farmaco d’immortalità, antidoto per non morire ma vivere in Gesù Cristo per sempre”. (Lettera agli Efesini, XX). Quando partecipiamo al suo banchetto, ci presentiamo col nostro io, ci presentiamo come siamo, ci liberiamo dal peccato, ma ci presentiamo anche come Chiesa, perché ognuno non vive solo per se stesso ma anche per gli altri. Sant’Ignazio, questo grande padre della Chiesa apostolica ancora ci ricorda: “Una è la carne di nostro Signore Gesù Cristo e uno il calice dell'unità del suo sangue, uno è l'altare come uno solo è il vescovo con il presbiterio e i diaconi. Se ciò farete, lo farete secondo Dio” (Lettera ai Filadelfesi). 
Per questo il secondo cardine della parrocchia è il Dialogo d’amore, che porta all’unità. Nella parrocchia non ci deve essere posto per i personalismi, ma ci deve essere sempre uno spirito di unità e sacrificio. E questi si ottengono solo col dialogo. Il dialogo porta a risolvere ogni incomprensione, il dialogo comprende le necessità dell’opera filantropica a favore dei bisognosi, il dialogo agisce quando sorge la sofferenza, il dialogo apre le porte all’ospitalità cosciente, alla crescita umana e sociale e non chiude le porte mai ad alcuno. 
Sappiamo che nella vostra parrocchia sono importanti questi cardini e sorreggono la sua vita quotidiana. Continuate su questa strada, con i vostri pastori, con il vostro Arcivescovo, nei rapporti tra voi. Questa splendida serata che avete organizzato ci onora in modo particolare e vi ringraziamo di cuore. E’ ancora una volta testimonianza del clima che qui si respira e si vive. 


Figli amati, 
Saremo veramente lieti di accogliervi nel nostro Patriarcato Ecumenico, a Costantinopoli, la sede della Santa e Grande Chiesa martire di Cristo, come è denominata la nostra Chiesa, per offrirvi a nostra volta, la ospitalità abramitica che avete riservato per noi e per il nostro seguito. Il Signore, Datore di ogni bene, vi benedica unitamente alle vostre famiglie, a tutti i membri di questa parrocchia, ai vicini ed ai lontani, a chi soffre e a chi è nel bisogno e Vi doni la pace che viene dall’alto. 
Grazie.
Related Posts with Thumbnails