_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/23/2016

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΘΡΟΝΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ 25η ἐπέτειος ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον. 
Τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου, ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνεπλήρωσεν 25 ἔτη ἀπό τῆς χάριτι Θεοῦ ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑώρτασε τήν ἐπέτειον ταύτην ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Θεόν κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν καθ᾿ ἥν ἐχοροστάτησε. 
Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Μητροπολῖται Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου Λιανοῦ- Λιάντη, Εἰδικοῦ Γραμματέως θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, πρῴην Ὑπουργός, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως «ΝέαΔημοκρατία», ἐκπροσωπῶν αὐτό, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Σοφολ. κ. Hajj Dede Edmond Brahimaj, Ἀρχηγός τῆς Κοινότητος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Bektaşi, οἱ οἰκογενεῖς τοῦ Παναγιωτάτου, τά Διοικητικά Συμβούλια τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐκ μέρους τῆς Σεβασμίας Ἱεραρχίας, καί ἀκολούθως ἀπήντησεν ὁ Παναγιώτατος Ὅστις ἀνεφέρθη εἴς τινα ἐκ τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τήν ἕως σήμερον πρωθιεραρχίαν Του, εὐχαριστήσας δέ καί τούς παρόντας ἀδελφούς Ἱεράρχας καί λοιπούς ἐπισήμους διά τήν συμπροσευχήν των καί τάς πρός Αὐτόν τιμητικάς ἐκδηλώσεις των.
Ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη ἐν τῷ Ἐπισήμῳ Αὐτῆς Γραφείῳ τά ἑόρτια συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία καί προσέφερεν Αὐτῇ ἱεράν εἰκόνα τῶν κατά τό διάστημα τῆς 25ετοῦς Πατριαρχίας Του καταταγέντων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίων. Ἐν συνεχείᾳ δέ ἐδέχθη καί τούς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον καί ἀντηλλάγησαν μεταξύ αὐτῶν προσφωνήσεις. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» εὐλογηθέν ὑπ᾿Αὐτοῦ. Ἐν ἀρχῇ τοῦ γεύματος ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός κ. Ἰ. Ἀμανατίδης ἀνέγνω συγχαρητήριον γράμμα τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξίου Τσίπρα καί προσέφερε τῷ Πατριάρχῃ ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Ἡ παιδεία στήνἼμβρο», τήν ὁποίαν κατέκλεισε διά ὁμιλίας Αὐτοῦ. 
Ὡσαύτως, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ αὐτῷ Μεγάρῳ τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς ὑψιφώνου Esra Özbir και τοῦ πιανίστα Barış Büyükyıldırım. Ἀμφότεραι αἱ ἐκδηλώσεις ἐγένοντο προς τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί τῇ ὡς ἄνωχαρμοσύνῳ ἐπετείῳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τους Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, και τον πρότριτα χειρονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ νέον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλον, εἰς ὅν ηὐχήθη εὐλογημένην ποιμαντορίαν, και τους Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Πορφύριον Ἀγγελάκην καί κ. Φιλάρετον Ζαχαριουδάκην. 
- Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό την ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆςαὐτῆς, β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων. 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Παϊσίου Jung, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης,καί κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Νικολίτση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ζωγραφιᾶς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mihailo Popoviç, Dominik Orischnik καί τοῦ Μουσικολ. κ. Δημητρίου Ἀποστολάκη, Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς και Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντύπαν Νικηταρᾶν, Προηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πάτμου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερβάσιον Κούτσουραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπην Nichev, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βιδινίου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κοτσᾶτον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Σοφολ. κ. Hajj Dede Edmond Brahimaj, Ἀρχηγόν τῆς Κοινότητος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Bektaşi , μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργον Παυλῆν, Δημοτικόν Σύμβουλον Λέρου, Εὐθύμιον Χρυσούλην καί Νικόλαον Ἰγνατίδην, Δημοσιογράφον. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, καί Γεώργιον Χριστοφορίδην, Ἀντιπρόεδρoν, καί τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Κανάκη, Γραμματέα. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανουμένης ἐκθέσεως «Μπιενάλε», τήν Πέμπτην, 20ήν Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτουκ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά το ὑπό τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας C.H.P. παρατεθέν δεῖπνον, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, εἰς το ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW», την Παρασκευήν, 21ην ἰδίου.

10/22/2016

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ: "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι στυλοβάτης σοφίας και διαφωτισμού για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο"Με λόγια που αποπνέουν σεβασμό και αναγνώριση του πολυσχιδούς έργου του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, σε επιστολή του προς τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας του δίνει εγκάρδιες ευχές για τη συμπλήρωση 25 ετών στο πηδάλιο της Πρωτόθρονης Εκκλησίας. 
Η επιστολή που παρουσιάζει σήμερα το CNN Greece εστάλη από το Λευκό Οίκο στις 20 Οκτωβρίου 2016 και έχει ως εξής: 
«Αποδίδω φόρο τιμής στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τη συμπλήρωση των 25 ετών από την εκλογή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Καθοδηγούμενος από τις διδαχές της πίστης του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι στυλοβάτης σοφίας και διαφωτισμού για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το ακατάπαυστο έργο του που αφορά, την προώθηση της ειρήνης και της αδελφοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την υποστήριξη των προσφύγων, μας ενθαρρύνει να φροντίζουμε για τον πλανήτη που ζούμε. Έχει βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις διαφορές και όλα όσα κρατούν μακριά τους ανθρώπους διαμέσου της ιστορίας. 
Στην επίκεντρο των προσπαθειών του βρίσκεται η θεμελιώδης αλήθεια για την ανθρωπότητά μας: ότι είναι ιερή υποχρέωσή μας να αναλώσουμε τον χρόνο μας εδώ, στη γη,όλοι μαζί για να σφυρηλατήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για όλους – συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών γενεών. Ελπίζω ότι τα χρόνια που θα έρθουν να φέρουν συνεχόμενες ευλογίες στη διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στέλνω τις καλύτερες ευχές μου για το ξεχωριστό αυτό ορόσημο».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ


Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας αφίχθηκε στο Βέλγιο το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 για τριήμερη επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου. Την ίδια ημέρα συνάντησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα στην έδρα του, στις Βρυξέλλες.
Η συνάντηση μεταξύ των Μητροπολιτών Σάββα και Αθηναγόρου διήρκεσε αρκετή ώρα και οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα,σχετικά με την πολωνόφωνη ορθόδοξη Ενορία των Βρυξελλών, η οποία ανήκει κανονικώς στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. 
Ο Μακαριώτατος Προκαθήμενος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Πολωνίας, συνοδευόμενος από τον Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο Δρ. AndrejKuzma, τον Ιερολογιώτατο Πρωτοδιάκονο AndrzejDawidziuk και τον δημοσιογράφο Δρ. JaroslawCharkiewicz, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ύστερα από δική του επιθυμία, για να επισκεφθεί την ενορία καθώς και τους ορθόδοξους πολωνούς αδελφούς. 
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 θα συλλειτουργήσουν στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου Βρυξελλών, ναός της πολωνοφώνου Ενορίας.


ΤΑ 25ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2016, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εόρτασε την επέτειο της 25ης εκλογής του στον Οικουμενικό Θρόνο, χοροστατών στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, «εν συγχοροστασία μετά της εν τη Πόλει σεβασμίας Ιεραρχίας και των εκ του εξωτερικού προσελθόντων αγίων Αρχιερέων». 
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης εκπροσώπησε την κυβέρνηση της Ελλάδας και επέδωσε ευχετήρια επιστολή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον Οικουμενικό Πατριάρχη.  
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο κ. Αμανατίδης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμπληρώνει 25 έτη φωτισμένης διακονίας ως προκαθήμενος των Ορθοδόξων σε όλη την Οικουμένη. Επίτευγμα αυτής της λαμπρής του πορείας υπήρξε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη, η οποία μετέφερε το μήνυμα της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. Ο Παναγιώτατος με την ποιμαντική και ανθρωπιστική του δράση εκφράζει την μακραίωνη παράδοση της πίστης και του Γένους με τρόπο που την κάνει όντως Οικουμενική. Του εύχομαι υγεία και δύναμη προκειμένου να προσφέρει πολλά ακόμα στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό». 
Η ΝΔ εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο του κόμματος Άδωνι  Γεωργιάδη.
Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Κυριάκος Λουκάκης, ο Γενικός Πρόξενος κ. Ευάγγελος Σέκερης με την σύζυγο του, οι Πρόξενοι κα Δανάη Βασιλάκη, κ. Γεώργιος Γαϊτάνης συνοδευόμενος από την σύζυγο του, η Πρόξενος της Αδριανούπολης κα Εύη Χαριτίδου και ο Ειδικός Γραμματέας επί των Θρησκευτικών Υποθέσεων κ.Ευστάθιος Λιανός - Λιάντης.
Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησε και ο αρχηγός των Μπεκτασίδων της Αλβανίας A. Dede Edmond Brahimaj, ο οποίος την Παρασκευή επισκέφθηκε τον Πατριάρχη στο Φανάρι, προκειμένου να τον συγχαρεί για την 25ετία του.
Ακολουθεί η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου. 
Το μεσημέρι παρετέθη υπό του Πατριάρχου γεύμα σε ξενοδοχείο της Πόλης.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ 55 ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ


Γράφει ο Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Ο «Πρώτος εν ευθύνη καθηλωμένος» της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίος ο Ίμβριος σαγηνεύων εις Χριστόν την Οικουμένην 
Αμφιετήριδα εικοσιπενταετούς ευκλεούς και τετιμημένης Οικουμενικής Πατριαρχίας (22 Οκτωβρίου 1991-2016) και πεντηκονταπενταετούς Εκκλησιαστικής Φαναριώτικης Διακονίας (1961-2016).
Ολόκληρο το επετειακό κείμενο στη συνέχεια


Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΣ


Κωνσταντινούπολη, του Γιάννη Γιγουρτσή
Κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη οι εκδηλώσεις για την επέτειο της συμπλήρωσης των 25 χρόνων από την εκλογή στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 
Στην φωτογραφία εικόνα από την εκδήλωση στο Σισμανόγλειο μέγαρο με θέμα "Η εκπαίδευση στην Ίμβρο" που έγινε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου. Στην εσπερίδα παρουσιάστηκε η παρακμή και ο αφελληνισμός του νησιού τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και η νέα ελπιδοφόρα άνθηση της Ρωμιοσύνης στην Ίμβρο τα τελευταία χρόνια με κορυφαίο γεγονός την επαναλειτουργία ελληνικών μειονοτικών σχολείων στο νησί. 
Το γεγονός αυτό θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της μακράς Πατριαρχίας Βαρθολομαίου. 
Ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος ο Ίμβριος όπως τον αποκάλεσαν επανειλημμένως οι ομιλητές, έκλεισε εμφανώς συγκινημένος με μία εξαιρετική και με ιδιαίτερο προσωπικό- βιωματικό χαρακτήρα ομιλία την ωραία εκδήλωση. 

10/21/2016

ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


Έκδοση Βιβλίου από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης για την Οικολογική Θεολογία και την Περιβαλλοντική Ηθική 
Εκδόθηκε από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) και το Ινστιτούτο Οικολογίας και Θεολογίας (ΙΘΟ), ο τέταρτος κατά σειρά Τόμος των πρακτικών του Επιστημονικού Συνεδρίου Οικολογικής Θεολογίας και Περιβαλλοντικής Ηθικής, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ, υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, ενώ στις εργασίες συμμετείχαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός. 
Στην εισαγωγή του εν λόγω Τόμου, ο Παναγιώτατος τονίζει ότι «η Ορθόδοξος θεολογία, η θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας ημών, καλεί τον άνθρωπον να αναζητήσει την ισοθεΐαν όχι εις την τεχνολογίαν, αλλά εις την ταπείνωση και εις την μετάνοιαν. Εις την βάσιν των περιβαλλοντικών καταστροφών ως απώτερον αίτιον ευρίσκεται η ανθρώπινη φιληδονία και φιλαυτία. Άνευ της αντιστάσεως εις αυτάς, δια του πνευματικού αγώνος και της καθάρσεως της ψυχής από των παθών, δεν είναι δυνατόν να ανακοπή η υποβάθμισης του περιβάλλοντος». 
Ακολούθως, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, αναπτύσσει στον Τόμο τη σημασία της οικολογικής θεολογίας στον καθημερινό βίο των Χριστιανών, εκθειάζοντας τις οικολογικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχου και τονίζει επιτακτικά την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο, τις ηθικοπνευματικές ρίζες της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης και το μέγεθος της ευθύνης του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον. 
Ο Τόμος αυτός των 211 σελίδων αποτελεί ένα συλλογικό έργο 35 επιστημόνων από 14 Χώρες (Αλγερία, Αυστραλία, Αυστρία, Γκάνα, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ινδία, Ιράν, Καναδά, Μπαγκλαντές, Σλοβενία) και πραγματεύεται την ακόλουθη θεματολογία: 
- Περιβαλλοντική Ηθική και Φυσικές Επιστήμες, 
- Πνευματικές Αξίες και Ηθική, 
- Πίστη, Φύση και Οικολογική Δικαιοσύνη, 
- Διεπιστημονική Οικολογία και Αειφορία, 
- Κόσμος και Κλιματική Αλλαγή, 
- Εσχατολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη, 
- Θεολογική Θεώρηση της Κτίσης, 
- Βιοποικιλότητα, Ύδωρ και Ενέργεια. 
Παράλληλα, στα συμπεράσματα του Τόμου, τονίζεται η αμέριστη στήριξη όλων των συγγραφέων απέναντι στην πρωτοβουλία της ΟΑΚ για τη δημιουργία Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την ανάπτυξη συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας, πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας της θεολογίας, της φιλοσοφίας, των επιστημών και των τεχνών για την υπέρβαση της πολύπλευρης κρίσης και υπογραμμίστηκε η σκοπιμότητα της ενίσχυσης του διαθρησκειακού και διεπιστημονικού διαλόγου για ζητήματα οικολογίας. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι για την υλοποίηση του Συνεδρίου αυτού συνέπραξαν με την ΟΑΚ και το ΙΘΟ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Planta Europa, ο Δήμος Πλατανιά, καθώς και οικολογικοί οργανισμοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιμελητές της παρούσας έκδοσης είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Δρ Κωνσταντίνος B. Ζορμπάς, ο Dr Jan-Wilem Sneep και ο Dr Alan S. Weber.

ΕΟΡΤΗ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας
«Εορτή χαρμόσυνος επέλαμψε ημίν σήμερον επί τη συμπληρώσει εικοσιπενταετείας από της αναρρήσεως του Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εις τον Οικουμενικόν Θρόνον» 
Συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ευλογημένη εκείνη ημέρα της Τρίτης 22 Οκτωβρίου 1991, που εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης ο από Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος. 
Η μεγάλη θλίψη για την κοίμηση του πράου και μεγαλόψυχου Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου, θα μετριαζόταν με την ανάδειξη αντάξιου και ικανού διαδόχου του, όπως αναδείχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Έμελε την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα να ανοίξει νέο κεφάλαιο για την Πρωτόθρονη και Μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι εκείνος που έκλεισε την ιστορική πορεία του Οικουμενικού Θρόνου στον 20ό αιώνα και άνοιξε τη νέα του πορεία στον 21ο, αν και φαίνεται από τα έργα του ότι προηγείται κατά πολύ της εποχής του. 
Από την πρώτη στιγμή της Πατριαρχίας του επεδίωξε να ενισχύσει την πανορθόδοξη συνεργασία με την σύγκληση κατά καιρούς Συνάξεων των Ορθοδόξων Προκαθημένων επισκεπτόμενος  αυτούς ή προσκαλώντας τους στο Φανάρι. Διηύρυνε την σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δίδοντας την ευκαιρία σε Ιεράρχες του ανά την υφήλιο να συμμετέχουν σε αυτήν. 
Έχει επισκεφθεί πάρα πολλές επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου στην Ελλάδα και αλλού, αλλά και περιοχές άλλης δικαιοδοσίας. Απ’ όπου κι αν πέρασε η υποδοχή του ήταν παλλαϊκή. Στήριξε με την παρουσία, τον παρηγορητικό του λόγο και την συνεισφορά του λαούς που βρέθηκαν ή βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις λόγω πολέμου κ.ά. 
Συνεχίζει με δυναμικό τρόπο το ενδιαφέρον που είχε επιδείξει ο προκάτοχός του Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος για το περιβάλλον, συγκαλώντας οικολογικά σεμινάρια στη Χάλκη και διεθνή συμπόσια εν πλω. Όλη αυτή η δραστηριοποίησή του, που εδράζεται στο σεβασμό του για την δημιουργία, οδήγησε τον αντιπρόεδρο των Η.Π.Α. Αλ Γκόρ να τον αποκαλέσει «Πράσινο Πατριάρχη».


Προωθεί τον οικουμενικό διάλογο με τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και άλλες ομολογίες. Έχει γίνει δεκτός από πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πολλοί από τους οποίους τον επισκέφθηκαν στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προσκλήθηκε και μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην UNESCO, στο Forum2000 της Πράγας, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του Davosκ. ά. 
Έχει τιμηθεί με την ανώτατη τιμητική διάκριση πολλών κρατών και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας πολλών πανεπιστημίων. 
Καθιέρωσε προσκυνήματα και ιερές ακολουθίες στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Καππαδοκία και άναψε «εσβεσμένας λυχνίας», με τελευταία αυτήν της Σμύρνης, με την εκλογή και εγκατάσταση Μητροπολίτου. 
Αμείωτο επίσης παραμένει το ενδιαφέρον του για την υλοποίηση του ονείρου του, που είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 
Φλογερός κήρυκας του Ευαγγελίου, ακούραστος εργάτης του «αμπελώνος» του Κυρίου και ασυμβίβαστος αγωνιστής της Εκκλησίας. Μιας Εκκλησίας που έχει το μοναδικό θεϊκό ιδίωμα να είναι σταυρωμένη και να νικά, να σταυρώνεται και να είναι αναστημένη. 
Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «ανήσυχο πνεύμα». Όμως περισσότερο του αρμόζει ο χαρακτηρισμός του αρχιποίμενος ο οποίος πραγματικά ίσταται «εις τόπον και τύπον Χριστού». Είναι ο Πατριάρχης της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης του Γένους, ο Πατριάρχης του αγώνα, ο Πατριάρχης της θυσίας, ο Πατριάρχης της αγάπης και της υπομονής. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με την πληθωρική Εκκλησιαστική προσωπικότητά του έχει καταστήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ολόλαμπρο φάρο Ορθοδοξίας, αλήθειας, ειρήνης, δικαιοσύνης και αγάπης. 
Δεν απουσιάζουν βέβαια και οι περιπτώσεις εκείνων που κάνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και αποσκοπώντας σε προσωπικό όφελος, παραποιούν την πραγματικότητα, κακολογούν, συκοφαντούν, πολεμούν. Αυτό φάνηκε περίτρανα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης, η οποία υπήρξε κοσμοϊστορικό γεγονός που σφράγισε την πατριαρχία του κ. Βαρθολομαίου, αλλά και σφραγίστηκε από αυτόν. 
Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έχει πει: «Ο Θεός μας έδωσε αυτά τα δύσκολα χρόνια τον καλύτερο Πατριάρχη». 
Αυτός ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συμπληρώνει στον Θρόνο του μία εικοσιπενταετία. Επιβεβλημένο καθήκον όλων μας είναι, να προσευχηθούμε στον Άγιο Θεό να του χαρίζει μακροημέρευση και δύναμη για να συνεχίσει να πηδαλιουχεί το σκάφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 
Επικαλούμενοι τις σεπτές πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του, υιϊκώς και προσευχητικώς ευχόμαστε: «Βαρθολομαίου του Παναγιοτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη».

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ


Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 
Γνωστοποιείται, εις πάντας τους φιλεόρτους και ευσεβείς χριστιανούς, ότι η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουµενικός ηµών Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολοµαίος, ηγαθύνθη ίνα προσέλθη µετά απάσης της ιεράς Αυτού συνοδείας και χοροστατήσει κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου εν Νεοχωρίω του Βοσπόρου, Μετοχίω του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, επί τη µνήµη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου προστάτου και πάτρωνος του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, την προσεχή Κυριακήν 23ην τρέχοντος και ώραν 09.30 π.µ. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήση δεξίωσις εν τω προαυλείω του Μετοχίου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος 
Ανθηδώνος Νεκτάριος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΑΣ: ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Με αφορμή την επέτειο των  25  χρόνων από την ανάρρηση της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1991, δημοσιεύουμε το δεύτερο κείμενο του κ. Ιωάννη Σιδηρά για την επέτειο αυτή, το οποίο αναφέρεται στην πορεία του Πατριάρχου από την Ίμβρο στο Φανάρι και την οικουμένη όλη, και παραθέτουμε το ιστορικό video της ενθρόνισης του Πατριάρχου με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά.


10/20/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20 Οκτωβρίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς κ. Doğan Başak, Ὑφηγητήν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου, καί πολυπληθοῦς ὁμίλου Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν τέκνων των Καλλιόπης, Αἰκατερίνης καί Κωνσταντίνου.
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀνδρονίκην Γεωργαλᾶ-Καϊμάκη, Ἰατρόν, καί Παρασκευήν Χ. Βάντσου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. İlhan Akın, Numan Gülşah, Yakup Ökmen καί Cemalettin Yesirci, ἐκ Νικομηδείας (İzmit), καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Saniye Koçak, ἐκ τῆς Πόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀριστοτέλους Κατσώνη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Εὐφημίας, τήν Τετάρτην, 19ην Ὀκτωβρίου.

10/19/2016

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ "ΕΝ ΣΥΓΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ" ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 25ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Επί τη εικοστή πέμπτη επετείω της εκλογής Του στον Οικουμενικό Θρόνο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει κατά την Θεία Λειτουργία που θα τελεσθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, «εν συγχοροστασία μετά της εν τη Πόλει σεβασμίας Ιεραρχίας και των εκ του εξωτερικού προσελευσομένων αγίων Αρχιερέων».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ 25ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Ο Φιλανθρωπικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ιμβρίων Κωνσταντινουπόλεως διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η εκπαίδευση στην Ίμβρο», αφιερωμένη στην συμπλήρωση 25 ετών ευκλεούς Πατριαρχίας της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σισμανογλείου Μεγάρου την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6 μ.μ. 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν στην ενταύθα Ομογένεια οι προσπάθειες και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία των Ελληνικών Μειονοτικών Σχολείων στην Ίμβρο μετά από μισό αιώνα. 
Θα παρουσιαστεί και σχετικό ντοκιμαντέρ «Ἴμβρος: Ἀέναο Ταξίδι» παραγωγής του διαδικτυακού περιοδικού της Πεμπτουσίας. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
1. Χαιρετισμός Εξοχ. Πρέσβεως κ. Ευαγγέλου Σέκερη, Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. 
2. Χαιρετισμός της Προέδρου του Συλλόγου Ευγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη Μαρφιάδου. 
3. Προβολή ντοκιμαντέρ της Διαδικτυακής Ομάδος της Πεμπτουσίας υπό τον τίτλον «Ἴμβρος: Ἀέναο Ταξίδι». Προλογίζεται υπό του Εντιμ. κ. Νικολάου Γκουράρου
4. Ομιλία Εντιμολ. Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Προέδρου του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ίμβρου (ΕΠΣΙ)
5. Ομιλία Εντιμ. Κ. Παύλου Σταματίδη, Προέδρου της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας Θράκης με τίτλον «Επαναλειτουργία των Εληνικών Μειονοτικών Σχολείων στην Ίμβρο Μετά από Μισό Αιώνα»
6. Ομιλία του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Δοσιθέου Αναγνωστόπουλου
7. Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ομογενειακής Παιδείας Ελλογιμ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου
8. Κατακλείδα υπό της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 


Η Ιερά Μητρόπολις Δέρκων το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στο Σισμανόγλειο Μέγαρο διοργανώνει συναυλία προς τιμήν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εικοσιπενταετούς ευκλεούς Πατριαρχίας. 
Στη συναυλία θα τραγουδήσει η διακεκριμένη  υψίφωνος Esra Özbir, με τη συνοδεία καταξιωμένου πιανίστα Barış Büyükyıldırım. 

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
Δηλοῦται ὅτι ἡ ἠλεκτρονική διεύθυνσις ἐκ τῆς ὁποίας ἀποστέλλονται ἀνακοινωθέντα ἤ δελτία Τύπου ἀφορῶντα εἰς τόν Μητροπολίτην Σμύρνης ἤ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης εἶναι ἡ bartholomewsamaras@gmail.com, πρός τήν ὁποίαν δύναται νά ἐπικοινωνῇ πᾶς ὁ βουλόμενος διά πᾶσαν σχετικήν πληροφορίαν ἤ διευκρίνησιν. Πᾶν ἄλλο κείμενον προερχόμενον ἐξ ἄλλης ἠλεκτρονικῆς διευθύνσεως δέν ἀπηχεῖ τάς ἀπόψεις αὐτῶν.

10/18/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18 Οκτωβρίου 2016)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε τον νέο πρέσβυ της Ουκρανίας στην Άγκυρα με την οικογένειά του.
Στην αναμνηστική φωτογραφία και οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος και Σμύρνης Βαρθολομαίος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου καί Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τοῦ ἀνεψιοῦ του Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Χενέϊν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, Συγγραφεῖς-Ἐρευνητάς, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, νέον Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tatiana καί τῶν τέκνων των Sofia καί Andris, συνοδευομένους ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar καί τῆς συζύγου αὐτοῦ. 


- Τόν Ἐξοχ. κ. Shaun Casey, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ἁρμόδιον διά θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jennifer Wistrand, συνοδευομένους ὑπό τῶν Εὐγεν. κυριῶν Jennifer Davis, νέας Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Rebecca Yang, στελέχους τοῦ Προξενείου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mardik Benglian, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Liana καί τοῦ υἱοῦ των Ἐντιμ. κ. Arno, καί τόν Ἐντιμ. κ. Alen Günberk, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Angela, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ersin Eyüpoğlu καί τήν Εὐγεν. κ. Tatiana Yavuz, μετά τῶν γονέων της Valery καί Anna Krasovskaya, ἐκ Λευκορωσσίας, καί τῶν τέκνων της Sevinç καί Melisa, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Στεφανίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τρίτην, 18ην Ὀκτωβρίου.
Related Posts with Thumbnails