_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/24/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23-24 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἐπίσκεψις πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν ὁ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, πρῴην Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Yam Kit, Προέδρου τοῦ ἐν Κίνᾳ Ὁμίλου Ἑταιριῶν «Guangcai Grup», καί κ. Qin Rupeng, Ἀντιπροέδρου. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης μετά τῆς συνοδείας του ἐγένετο δεκτός μετ᾿ ἐγκαρδιότητος ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ. 
Ἡ Α. Ἐξοχότης εἶχεν ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὡς Νομάρχης τῆς Πόλεως τήν 5ην Ἰανουαρίου 2004. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Θεολόγον Τσαμπάζην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Θεολόγον Γιαννουλάκην, ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν τῆς Κοινότητός των, προσελθόντας ἵνα ἐκφράσουν συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, καί τήν Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπιτυχίαν εἰς τά καθήκοντά των. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Κοτάμ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουκίας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Αἰμιλίου Κοτάμ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

ΟΠΑΔΟΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας
 „Ελάτε να σας μάθω την αλήθεια“, ήταν το „σύνθημα“ κάποιου „γέροντα“, ο οποίος επισκέφτηκε την ενορία μας „ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω“. Προσωπικώς δεν γνώριζα για την άφιξη του „σεβαστού“ γέροντα και όπως συμβαίνει πάντα με τους αδιαπίστευτους κληρικούς επισκέπτες, το έμαθα αφού αποχώρησε. Ούτε το όνομά του γνωρίζω μετά βεβαιότητος, ούτε από ποιο δένδρο μας έπεσε αυτό το φρούτο. Δεν μπόρεσαν να το ξεκαθαρίσουν και κάποιοι εκ των ακροατών, γιατί μπερδεύτηκαν ακούγοντάς τον να λέγει πόσα χρόνια έκανε στο ένα μοναστήρι και πόσα στο άλλο. Έτσι κι αλλιώς όμως το θέμα μου δεν είναι ο συγκεκριμένος „αββάς“, αλλά το φαινόμενο του „γεροντισμού“ και οι „τσαρλατανογεροντάδες“. 
Φαινόμενο οπαδογεροντισμού: Εκείνοι που καταλαμβάνονται από αυτό το σύνδρομο, γιατί για τέτοιο πρόκειται, κατ’ αρχήν ομολογούν την άστατη και αμαρτωλή ζωή τους, μέχρι που γνώρισαν τον γέροντα-σωτήρα. Την ίδια πίστη υποτίθεται ότι συνεχίζουν να έχουν, όμως αυτή τους η πίστη τους υπαγόρευε να είναι ασυνεπείς μέχρι να γνωρίσουν το γέροντα. Το πρόσωπό τους έχει μια ηρεμία εκ διαμέτρου αντίθετη με το βλέμμα τους το ελεγκτικό, την ματιά την αετίσια, την ερευνητική. Έχουν άποψη για όλα όσα αφορούν στην Εκκλησία. Συνήθως δεν συμφωνούν με τον εφημέριό τους, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να είναι καλός, όχι όμως τόσο όσο ο γέροντας. Εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή νηστεύουν και την Δευτέρα η οποία είναι αφιερωμένη στους αγγέλους και το κάνουν για χατήρι του γέροντα όχι επειδή έχει ως μοναχός το „αγγελικό σχήμα“, αλλά επειδή ο ίδιος είναι ένας άγγελος. Κανονίζουν με τον γέροντα όλα τους τα θέματα, από επάγγελμα μέχρι τεκνογονία. Ο γέροντας υποκαθιστά πλήρως τους φυσικούς γονείς. Κατά τήρηση δε των παραδόσεων, διότι είναι παραδοσιακοί, στα παιδιά τους αντί τα ονόματα των γονιών τους δίνουν το όνομα του γέροντα. Αν καμιά φορά ακούσετε να λένε κανένα κορίτσι Σωφρωνία ή Μελετία ή Καλλινίκη ή... ή..., αν ρωτήσετε από ποιον είναι το όνομα, το πιθανότερο είναι να σας πουν ότι είναι από το όνομα του γέροντα. Κάθε φορά που θα τους δείτε να ετοιμάζονται να φάνε ή να πιούν κάτι κάνουν το σταυρό τους ή σταυρώνουν το ποτό ή το φαγητό. Οι περισσότεροι κρατούν στα χέρια τους κομποσχοίνι δίκην κομβολογίου. Παλαιότερα περισσότερο, σήμερα σπανιότερα, οι γυναίκες φορούν κεφαλομάντηλο τουλάχιστον μέσα στο ναό. Όταν πάνε στο ναό πολλοί από αυτούς, κρατούν κερί από το σπίτι. Οτιδήποτε προσφέρεται από την ενορία τους το θεωρούν ή ποιοτικώς κατώτερο ή και αμαρτωλό. Ευτυχώς τουλάχιστον εμάς, τους εφημερίους τους μας θεωρούν ανάξιους και ακατάλληλους να τους εξομολογήσουμε, μας αναγνωρίζουν όμως το δικαίωμα να λειτουργούμε και θεωρούν έγκυρα σχεδόν όλα τα μυστήρια που κάνουμε! Αν και ακολουθούν το νέο ημερολόγιο όπως και ο γέροντας τους, είναι υπέρ του παλαιού. Χρησιμοποιούν υποκοριστικά στους θρησκευτικούς όρους, π.χ. προσευχούλα και όχι προσευχή, Χριστούλης και όχι Χριστός, Παναγίτσα και όχι Παναγία και βεβαίως ο γέροντας παππούλης και όχι πατήρ ή το άκλιτο „πάτερ“. Ασκούν δήθεν αγαθοεργίες, αλίμονο όμως σ’ εκείνον που θα έχει κάποια στιγμή την ανάγκη τους. Θα τον „διακονήσουν“ με το αζημίωτο βέβαια. Αποστρέφονται λένε την πολιτική, συμφωνούν όμως οι περισσότεροι τους με ακροδεξιές, φασιστικές και ανελεύθερες αντιλήψεις και ιδεολογίες. Συνήθως υιοθετούν σε όλες του τις εκφάνσεις το „πατρίς, θρησκεία, οικογένεια“ και γενικώς προσπαθούν να εμφανίζονται ότι δεν είναι „ώσπερ οι λοιποί των ανθρώπων“. 
Στο λεξιλόγιό τους χρησιμοποιούν συνήθως λέξεις και όρους όπως: „να είναι ευλογημένο, αλλά...“, „πάτερ μήπως...“(έχουν μόνιμη την αμφισβήτηση σε αυτό που θα τους πει άλλος κληρικός εκτός του γέροντος), στον γέροντα „ευλογείτε“, σε άλλο κληρικό „ευλόγησον“(σπανίως βέβαια) και σχεδόν για όσα όλα γίνονται στην ενορία χρησιμοποιούν το „δεν αναπαύομαι“. Οι ίδιοι και τα παιδιά τους ουδέποτε βέβαια συμμετέχουν σε δραστηριότητες της ενορίας, όπως π.χ. κατηχητικό. Εφόσον είναι αρκετοί οι έχοντες τον ίδιο γέροντα δημιουργούν κάποιο σύλλογο με θρησκευτική βεβαίως επωνυμία και μαζεύονται σε σπίτια ή αίθουσες, ποτέ στην ενορία, όπου τελούν Παρακλήσεις, κάνουν κατηχητικό σε μεγάλους και μικρούς, φέρνουν κρυφά ομιλητές κληρικούς και λαϊκούς για ομιλίες. Προσπαθούν να ερμηνεύουν τα σοφά λόγια του γέροντα και όλο και κάποια προφητεία βρίσκουν μέσα σε αυτά. Προσεγγίζουν τους ενορίτες κατά την επίσκεψή τους στο ναό, για να τους „προσηλυτίσουν“ τους εφιστούν όμως την προσοχή να μην πουν τίποτα στον ιερέα τους γιατί είναι αντίθετος με αυτά, δεν αγαπά την αλήθεια κ.α. παρόμοια. 
Τσαρλατανογεροντάδες: Προϊόν σε υπερεπάρκεια δυστυχώς. Συνήθως οι „τσαρλατανογεροντάδες“ είναι κοινοί απατεώνες που κοιτάζουν πως να βγάζουν το ψωμάκι τους και κάτι παραπάνω. Στην πλειοψηφία τους είναι μοναχοί, υπάρχουν όμως και έγγαμοι. Τελευταίως έχουν προκύψει και γερόντισσες. Προσωπικώς μου έτυχε μνημονοχάρτι στην Αγία Πρόθεση που μεταξύ των άλλων ονομάτων είχε .........μοναχής και των τέκνων αυτής! Όχι δεν επρόκειτο περί μοναχής προερχομένης εκ των εγγάμων, αλλά όπως με διαβεβαίωσε εκείνος που το έφερε, εννοούσε τα πνευματικοπαίδια της!!! 
Φωτογραφίες των „τσαρλατανογεροντάδων“ κοσμούν τις οικίες των πνευματικών τους τέκνων είτε ως απλές φωτογραφίες ή πίνακες ή ρολόγια ή πιάτα κ.α.Ασκούν τα πνευματικοπαίδια τους στην υπερπνευματική ζωή και τα καθοδηγούν να πλησιάζουν τους άλλους στον χώρο που διαμένουν και να τους καθοδηγούν για να δώσουν ονόματα, πάντα με το αζημίωτο βέβαια, τα οποία θα μνημονεύσει ο γέροντας στο σαρανταλείτουργο που θα κάνει ή στις Παρακλήσεις στο Άγιον Όρος, στους Αγίους Τόπους κ.α. Δεν αρκούνται βέβαια σε αυτά μόνο. Κάνουν εξομολογήσεις από τηλεφώνου, διαβάζουν εξορκισμούς κ.α. Απολαμβάνουν τα πάντα από τα πνευματικοπαίδια τους, τα οποία φροντίζουν για τα άμφια του παππούλη, για την σίτιση, την ένδυση και την εν γένει καλοπέραση. Ο παππούλης πρέπει να τα έχει όλα για να επιτελεί απερίσπαστος το „θείο“ έργο του στα πνευματικά του παιδιά. Γνωρίζει επίσης ο παππούλης ότι για να μεταβεί σε οποιοδήποτε τόπο θα πρέπει να έχει προς τούτο την άδεια της εκκλησιαστικής του αρχής, αλλά και της εκκλησιαστικής αρχής της περιοχής που θα επισκεφθεί. Όμως συνήθως ο τσαρλατανογέροντας παππούλης νύχτα θα πάει και νύχτα θα φύγει. Εμφανίζει δε τον εαυτό του ως διωκόμενο υπό πάντων διότι μόνο αυτός κηρύττει την αλήθεια, ενώ όλοι οι άλλοι είναι „αιρετικοί“. Τελευταία μάλιστα, όλοι αυτοί οι τσαρλατανογεροντάδες υπαινίσσονται τους „αντιοικουμενιστές“, κάτι που έχει γίνει πολύ της μοδός.
Δεν θέλω να συνεχίσω να καταγράφω την κατάντια κάποιων ρασοφόρων, επειδή έτσι τους „γουστάρει“. 
Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι λαϊκοί που ακολουθούν το παράδειγμά τους. Βλέπετε αυτού του είδους οι δραστηριότητες έχουν πολύ ψαχνό, οπότε γιατί όχι και λαϊκοί! Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι γυρνάνε από δω κι από κει και κάνουν ομιλίες, προβάλλουν ταινίες κυρίως για τους Αγίους Τόπους, πάντα βέβαια με το αζημίωτο. Και βέβαια ούτε λόγος για ενημέρωση της τοπικής Μητροπόλεως. Τι να κάνουμε όμως! Αυτά τα φαινόμενα ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία μας.
Σκεφτόμουνα πώς να κλείσω αυτό το κείμενο και μου ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι σε στίχους Κώστα Βίρβου και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. 
Αντί επιλόγου λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους τσαρλατανογεροντάδες!

Ο πάτερ Γυμνάσιος 
καλόγερος άξιος 
επούλαγε βότανα 
για κάθε αρρώστια 
μα ήξερε κι έλεγε 
όλα τα ξόρκια. 

"Άμπλαστρα πάρτε από μένα 
ευλογημένα και φτηνά, 
ένα κοτόπουλο το ένα 
ή φρέσκα αυγά σημερινά 
μα επειδής εγώ νηστεύω, 
τα θέλω Σαρακοστιανά". 

Ο πάτερ Γυμνάσιος 
καλόγερος άξιος 
και φάρμακα έδινε 
γι' αυτές που ήταν στείρες 
μονάχα που στοίχιζαν 
δυο κίτρινες λίρες. 

"Άμπλαστρα πάρτε από μένα 
ευλογημένα και φτηνά, 
ένα κοτόπουλο το ένα 
ή φρέσκα αυγά σημερινά 
μα επειδής εγώ νηστεύω, 
τα θέλω Σαρακοστιανά".

1/23/2017

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 45ΧΡΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ


Παραθέτουμε στη συνέχεια κείμενο του θεολόγου, εκκλησιαστικού ιστορικού και νομικού Ιωάννη Σιδηρά, για τον Σεβ. Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανό, πολιό ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος το 2017 συμπληρώνει 45 χρόνια Αρχιερωσύνης. 
Δημοσιεύουμε, επίσης, φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό αρχείο του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος των Πατριαρχείων, καθώς και μια παλιά συνέντευξη του Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως Γερμανού στον Τάσο Μιχαλά. 


1/22/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα πρότριτα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ἐκφράσας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κατρίν, Νηπιαγωγοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Σέρτ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ  Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 22αν τ. μ. .
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλέν Ὀφλάς καί Ἰωάννας Καμβισέλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ «Üç Horan», αὐθημερόν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Του Πατριαρχῶν Βασιλείου τοῦ Γ´ καί Μαξίμου τοῦ Ε´ καί ἄλλων κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον καί ἐξέφρασεν αὐτῷ καί τοῖς οἰκείοις του τά συλλυπητήριά Του ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς προσφιλοῦς μητρός του ἀειμνήστου Ὄλγας. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, καί κ. Γεώργιον Μπουγιούκαν, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Καρδιοχειρουργικῆς εἰς τό Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θρᾴκης, ὡς καί τούς Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Νομικῆς εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Δικηγόρον, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, καί κ. Ἀπόστολον Παπαδόπουλον, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον αὐτῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, Στρατηγόν ἐ. ἀ., Διευθυντήν τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Στρατηγικές Ἐκδόσεις», μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλεν Μλάς καί τήν Εὐγεν. δίδα Ἰωάνναν Καμβισέλη, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Φενερλῆ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 17ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν συζήτησιν περί τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Τσοκώνα «Οἱ οἰκισμοί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Θρᾴκης εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 20οῦ αἰῶνος», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου, τήν Τετάρτην, 18ην τ. μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ σχολικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, αὐθημερόν.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (16-20 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἑόρτιος ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον 
Μεταξύ 16-20 Ἰανουαρίου ἀρξαμένου ἔτους 2017 ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον διά νά συνεορτάσῃ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου τά ὀνομαστήριά του (18 ἰδίου) καί διά νά εὐχηθῇ καί εὐλογήσῃ τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἐνισχύων αὐτούς εἰς τόν ἀκριτικόν τόπον τῆς διαβιώσεώς των. 
Τό ἑσπέρας τῆς 16ης τ. μ. ἔφθασεν εἰς τήν Ἴμβρον καί ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἐπεκοινώνησε πρός τούς Ἰμβρίους καί παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α. Σεβασμιότητος, ἀναχωρήσας ἐκ τῆς Νήσου τήν μεσημβρίαν τῆς 18ης ἰδίου. 
Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διαμονήν Του ἐπεσκέφθη διάφορα χωρία καί συμπροσηυχήθη μετά τῶν συγκεντρωθέντων πρός ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὁμοπατρίων Του εἰς τούς Ἱ. Ναούς αὐτῶν∙ ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel∙ παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν κοπήν τῆς πίττας εἰς τόν Σύνδεσμον τοῦ Σχοινουδίου, εἰς τήν τελετήν τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός (17 Ἰανουαρίου)∙ ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον καί προσεφώνησε διά θερμῶν ἀδελφικῶν λόγων καί προσέφερεν αὐτῷ ἀρχιερατικήν στολήν∙ ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητάς αὐτοῦ καί, τέλος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον παλαιούς συμμαθητάς καί γνωρίμους Αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τάς εὐσεβεῖς οἰκογενείας των. 


Παρά τήν κακοκαιρίαν τῶν ἡμερῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαριστήθη τά μάλα ἐκ τῆς νέας ταύτης προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν γενέτειράν Του καί τῆς ἑορτίου ἐπικοινωνίας Αὐτοῦ μετά τῶν κατοίκων αὐτῆς. 
Τόν συνώδευον κατ᾿ αὐτήν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος Μαγιόγλου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας. Ἐπίσης, κατά τό διήμερον 16-18 Ἰανουαρίου ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. 
Κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν Νῆσον ὁ Πατριάρχης διέμεινεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, φιλοξενούμενος τοῦ Σεβ. ἁγίου Ἴμβρου καί Τενέδου.

1/21/2017

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος εόρτασε σήμερα τα ονομαστήριά του, επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού. 
Ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας ιερούργησε στον Ι. Ναό Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, της Περιφερείας Υψωμαθείων, της οποίας είναι Αρχιερατικώς Προϊστάμενος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ Μητροπολίτες: Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, καθώς και ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 


1/20/2017

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (Ιανουάριος 2017)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε για άλλη μια φορά την γενέτειρά του νήσο Ίμβρο, στα μέσα Ιανουαρίου, οπότε άγει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Ίμβρου κ. Κύριλλος.
Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Σχοινούδι της Ίμβρου η τελετή κοπής της πίτας που διοργάνωσε ο ΕΠΣΙ (Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ίμβρου) παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Τέρενς Κουίκ που επισκέφθηκε το νησί. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την απαγγελία ποιημάτων από τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα κάλαντα που ακούστηκαν από την χορωδία των μαθητών, μιλώντας φανερά συγκινημένος, αφού βλέπει μετά από μισό αιώνα στο νησί να ακούγονται και πάλι οι φωνές των μαθητών της ελληνικής παιδείας είπε: “Βρίσκομαι τώρα εδώ ως Ίμβριος Πατριάρχης, μεταξύ των Ιμβρίων συμπατριωτών μου, σε μια Ίμβρο που αναγεννάται από την τέφρα. Σαν τον φοίνικα. Πώς να μην είμαι γεμάτος από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, όταν βλέπω και θαυμάζω το γεγονός, όπως λένε τα ιερά μας βιβλία, το γεγονός της ανασυγκροτήσεως, της αναπτύξεως, της εξελίξεως, της ανατροπής των πραγμάτων της Ίμβρου. Θαυμάζω και απορώ και εξίσταμαι. Πώς ήρθαν τα πράγματα όταν μέσα στην δεκαετία του '60 και του 70 και λίγο στην δεκαετία του 80 που όλα τάσκιαζε η φοβέρα. Ήταν μαύρα και σκοτεινά, χωρίς ίχνος ελπίδος και προοπτικής. Πώς φτάσαμε στις αρχές του 2017 να έχουμε σχολεία από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Μόλις τώρα, δυο τρία χρόνια που αρχίσαμε, να έχουμε ήδη 33 παιδιά.” 


Στη συνέχεια ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε την ευαρέσκειά του στους εκπαιδευτικούς και ευχαρίστησε όσους συνετέλεσαν στο να φτάσει αυτή η στιγμή και ειδικότερα τον δραστήριο ομογενή Λάκη Βίγκα, και τις δύο κυβερνήσεις, Ελλάδας και Τουρκίας. Και ο Πατριάρχης τόνισε: «Μπορούν να υπάρξουν και καλύτερες μέρες. Διότι μας αξίζουν εμάς τους Ιμβρίους, καλύτερες μέρες, όχι για τίποτε άλλο, αλλά διότι υποφέραμε...τόσο πολύ». 
Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τέρενς Κουίκ μιλώντας στους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και το κοινό αναφερόμενος στην πρώτη του αυτή επίσκεψη στην Ίμβρο είπε: 
“Παναγιώτατε επισκέπτομαι για πρώτη φορά τη Ίμβρο με την παρουσία σας και βλέπω με πολύ καμάρι, το όνειρό σας, το όραμά σας, να γίνεται πραγματικότητα. Μετά από 50 χρόνια, εσείς το οραματιστήκατε και επί των ημερών σας, άνοιξαν τα σχολεία εδώ. Ευχαριστώ όλους που δούλεψαν αδιάκοπα για να γίνει πραγματικότητα ότι είδα σήμερα.” Ο κ. Κουίκ ευχαρίστησε όλους τους φορείς που εργάστηκαν για το εγχείρημα και τους προέδρους των Ιμβριακών σωματείων σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη, για τις ατελείωτες ώρες που έδωσαν από την προσωπική τους ζωή και συνέχισε με μια πολιτική διαπίστωση αναφερόμενος στις απαιτούμενες άδειες που έδωσαν οι τουρκικές αρχές: “ Όλοι μαζί αποδεικνύουμε τί σημαίνει πολιτισμός, τι σημαίνει πολυπολιτισμός και τι σημαίνει ειρηνική συνύπαρξη όχι μονάχα λαών, αλλά και δύο διαφορετικών θρησκευμάτων. Γιατί έτσι πρέπει να πορεύεται ο κόσμος.”


1/19/2017

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Karaköy ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ (ΦΩΤΟ)


Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα (Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017) στον μετοχιακό ναό του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στο Karaköy της Πόλης, η εορτή των Θεοφανίων, με το παλαιό ημερολόγιο. Θυμίζουμε ότι ο ναός αυτός έχει δοθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την εξυπηρέτηση των σλαβόφωνων Ορθοδόξων.
Της Ευχαριστιακής Συνάξεως προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, συμπαραστατούμενος από τον ιερατικώς προϊστάμενο Μεγάλο Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πανάρετο Ψαραύτη και τον Διάκονο Παΐσιο.


Related Posts with Thumbnails